Algemene voorwaarden en AVG

Algemene Voorwaarden
 1. Bij inschrijving bij een activiteit van Voetbalpassie Haarlem zijn een aantal voorwaarden van toepassing.
 2. Bij inschrijving betaalt u voor de periode waarover de activiteit plaats zal vinden.
 3. Een factuur volgt per e-mail of app. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen te voldoen.
 4. Voetbalpassie Haarlem stelt zich niet aansprakelijkheid voor blessures, materiële schade en diefstal.
 5. Voetbalpassie Haarlem is club-onafhankelijk en te gast bij Voetbalvereniging Onze Gezellen en mogelijke andere locaties. (denk aan sporthal). Dit houdt in dat spelers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.
 6. Spelers dienen minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op het complex waar de activiteit gehouden zal worden.
 7. Wij verwachten van deelnemers een 100% aanwezigheid.
  Je geeft je op voor de activiteit. En wij zijn er om jouw te helpen zodat je een nog completere voetballer zult worden.
 8. Bij ziekte/afwezigheid verplicht en tijdig afmelden via de e-mail of per app aan Jip Ebbeling. (0614399299).
 9. Teruggave van (een deel) van het cursusgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessures/langdurige ziekte.
AVG wet en toelichting

Bij Voetbalpassie Haarlem hebben we net als andere organisaties te maken met de AVG-wet.
Voetbalpassie Haarlem doen er alles aan om deze wetgeving zo goed mogelijk navolging te geven en te zorgen dat alle gegevens die verwerkt worden, op een juiste manier bewaard en gebruikt worden.

Bij inschrijving / aanmelding activiteit Voetbalpassie Haarlem.

De verbinding tussen u als gebruiker en de webserver is veilig. Dit betekend dat als u gegevens verstuurd via onze website, dat deze veilig en versleuteld over het web gaan.
U kunt dit zien aan het groene slotje voor de URL in de balk van uw browser.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Voetbalpassie Haarlem uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 1. Wanneer u uw kind inschrijft, weten wij wat de naam is van uw kind, hoe oud hij/zij is, waar hij/zij voetbalt en in welk team. En weten wij hoe wij u kunnen bereiken (telefoon/mail).
  Wij gebruiken deze informatie alleen voor contact. Dit blijft intern en verspreiden wij niet door aan andere instanties!
 2. Uw mailadres gebruiken wij voor beantwoorden voor vragen of eigen vragen en voor het versturen van nieuwsbrieven.
  Wij gebruiken voor de nieuwsbrieven, het nieuwsbrieven programma mailchimp.
 3. Voor promoties van onze activiteiten worden foto’s en soms filmpjes gemaakt.
  Wij verspreiden foto’s en filmpjes via onze website, social media en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waar deelnemers schade kunnen ondervinden.
  Wij plaatsen bij foto’s en filmpjes geen namen, mits wij daar toestemming voor hebben gekregen.

Mocht u naar aanleiding van ons social media en/of website gebruik vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via de mail.